BARDEJOV požiada o nenávratné príspevky na tri projekty s nákladmi viac ako 2,6 milióna eur


Dátum: 20.05.2021

Obrázok k aktualite BARDEJOV požiada o nenávratné príspevky na tri projekty s nákladmi viac ako 2,6 milióna eur

Žiadosti o poskytnutie príspevkov pre tri projekty s celkovými nákladmi viac ako 2,6 milióna eur schválili bardejovskí mestskí poslanci na svojom dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo formou videokonferencie. Zároveň na rokovaní rozhodli o správcoch troch ukončených investičných akcií a schválili tiež zmenu plánu investičných akcií spoločnosti Bardterm, s.r.o., Bardejov.

Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, poslanci schválili podanie žiadosti na projekt regenerácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba s celkovými oprávnenými výdavkami 1,26 milióna eur, pričom požadovaná výška nenávratného príspevku je 1,2 milióna eur s päťpercentným spolufinancovaním na úrovni viac ako 63-tisíc eur. Mesto po schválení poslancami podá aj žiadosť o príspevok na projekt druhej etapy regenerácie vnútroblokových priestorov na Sídlisku Vinbarg. V tomto prípade sú celkové oprávnené výdavky plánované na 1,03 milióna eur. Radnica požiada o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 980-tisíc eur, zvyšných viac ako 51-tisíc eur poskytne z vlastných zdrojov. Tretím projektom je tretia etapa realizácie vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov. V tomto prípade sú celkové náklady takmer 350-tisíc eur, požadovaná výške príspevku je 332-tisíc eur a spolufinancovanie takmer 17 500 eur.

Bardejovskí poslanci okrem toho schválili aj návrh nakladania s majetkom mesta, v rámci ktorého rozhodli o zverení ukončenej investičnej akcie týkajúcej sa modernizácie odborných učební v hodnote necelých 97-tisíc eur do správy Základnej školy (ZŠ) Bartolomeja Krpelca. Zverili tiež ukončenú investičnú akciu úprav vnútorných priestorov budovy Okresného úradu Bardejov s nákladmi viac ako 88 500 eur do užívania mestskej spoločnosti Bardbyt, s.r.o., Bardejov a stavebné úpravy priestorov plavárne ZŠ Vinbarg v hodnote 60-tisíc eur do správy ZŠ na Námestí arm. gen. L. Svobodu. „Po krátkej rozprave poslanci schválili aj návrh na zmenu plánu investičných akcií spoločnosti Bardterm, s.r.o., na tento rok a tiež návrh zmien a doplnkov rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Ten sa týkal najmä spôsobu fungovania orgánov mesta v súvislosti s mimoriadnymi situáciami, akými je napríklad ochorenie COVID-19,“ skonštatoval Hij.

Zdro: SITA


Skočiť na hlavné menu