BARDEJOV: Obnova kláštora františkánov vyšla na viac ako 1,4 milióna eur


Dátum: 13.10.2021

Obrázok k aktualite BARDEJOV: Obnova kláštora františkánov vyšla na viac ako 1,4 milióna eur

Stavbu obnoveného kláštora františkánov v Bardejove plánujú skolaudovať do konca novembra. Mesto Bardejov začalo v utorok s preberacím konaním stavby, ktorú od konca novembra minulého roka realizovala spoločnosť GMT development, s.r.o., Prešov. Spoločnosť uspela vo výberovom konaní s ponukou vo výške 1,18 milióna eur bez DPH, teda viac ako 1,4 milióna eur s DPH. Kláštor získal počas rekonštrukcie celkovo nový komplexný výraz s priznaním svojho historického charakteru. V súčasnosti na stavbe odstraňujú posledné nedostatky.

Ako informovalo mesto Bardejov na svojej webovej stránke, počas desiatich mesiacov na objekte vymenili strešnú krytinu, opravili poškodené prvky krovu, opravili komíny. „V roku 2012 bol vykonaný reštaurátorský výskum v interiéri kláštora a na exteriérových fasádach kláštora. Výskum potvrdil nález sgrafitovej výzdoby s predpokladaným menším rozsahom plochy na reštaurovanie,“ uviedla samospráva. Reštaurátorský výskum na východnej fasáde sa skončil bez nálezu výmaľby, preto sa nepredpokladalo reštaurovanie tejto najväčšej fasády vo väčšom rozsahu. „Pri celoplošnom odstránení sekundárnych omietkových a farebných vrstiev počas realizácie stavby bolo zistené, že plocha sgrafitovej výzdoby je oveľa väčšia, vrátane nálezu nových pilastrov, maľovaného vlysu nad pilastrami, profilovaných sgrafitových ríms na oknami. K novému výrazu fasád boli dopasované aj nové okná,“ dodala radnica.

Okrem rekonštrukcie exteriéru prešiel významnou obnovou aj interiér, a to vrátane novej technickej infraštruktúry, ktorej predchádzal komplexný archeologický výskum. V objekte obnovili pôvodné historické podlahy z 19. storočia a doplnili nové drevené a keramické podlahy. „Rekonštruované boli všetky omietky a hodnotné historické maľby, napríklad v refektári, teda pôvodnej jedálni mníchov, ambite, a podobne prešli reštaurovaním, ktoré odhalilo nové nepoznané nálezy nadregionálneho významu,“ uviedlo mesto.

Kláštor františkánov je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Pochádza zo 14. storočia a prešiel mnohými prestavbami a sekundárnymi zásahmi. Pred rekonštrukciou bol stav objektu schátraný a nevyužívaný. Obnova kláštora je súčasťou cezhraničného projektu, ktorý realizuje mesto Bardejov v spolupráci s poľským mestom Grybów a občianskym združením Náš Bardejov.

Na projekt získali finančný príspevok z európskych zdrojov vo výške 2,82 milióna eur. Okrem renovácie kláštora v Bardejove obsahuje aj rekonštrukciu bývalého Domu kultúry v Grybówe. V rámci obnovy vzniknú v oboch objektoch dielne pre remeselníkov, žijúcich v pohraničnej oblasti. Zámerom je vytvoriť centrá tradičných remesiel, pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre obe krajiny.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu