Bardejov: Mesto ukončilo investičné akcie za viac ako milión eur


Dátum: 12.10.2022

Obrázok k aktualite Bardejov: Mesto ukončilo investičné akcie za viac ako milión eur
Mesto Bardejov ukončilo v uplynulých dňoch viaceré investičné akcie spolu za viac ako milión eur. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, medzi prvými ukončenými stavebnými aktivitami bol projekt cyklochodníka okolo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom.ň"V rámci projektu sa nielenže zrealizoval samotný cyklochodník v dĺžke takmer tri kilometre, ale vybudoval sa aj nový chodník, oplotenie areálu školy, pribudlo nové verejné osvetlenie i stojiská pre bicykle priamo v areáli. Súčasťou projektu bola aj výsadba nových stromov a krov, ako aj zušľachtenie vonkajších priestorov. Celkové náklady na tento konkrétny projekt predstavujú sumu približne 730.000 eur, dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR činí 630.000 eur," uviedol Hij.

Ako ďalej povedal, ukončená je aj rekonštrukcia budovy mestskej polície. Zateplením došlo k zníženiu energetických nákladov o 70 percent. Náklady v sume 270.000 eur boli financované z európskych zdrojov. Mesto prispelo v rámci spolufinancovania sumou 13.500 eur.


"Ukončená je aj výstavba parkovacích plôch na ulici Fučíkovej, kde vzniklo 12 nových parkovacích miest určených v prvom rade pre obyvateľov dvoch blízkych blokov. Tí sa pred realizáciou projektu museli zriecť zhruba tretiny výmery svojich prídomových záhradiek, ale v konečnom dôsledku vyjadrili spokojnosť," povedal Hij s tým, že náklady predstavujú približne 35.000 eur.

 rámci kontrolného dňa, ktorý sa uskutočnil v uplynulých dňoch, bola skontrolovaná aj rekonštrukcia vstupného areálu cintorína na Kellerovej ulici. "Vzniká tu naozaj pozoruhodná a nielen pietna zóna. Okrem múru na priečelí sa premeny dočkal aj predvstupový priestor, na ktorom pribudnú sadové úpravy, lavičky, drobný mobiliár a nové je aj verejné osvetlenie," dodal Hij.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu