Banskobystrický samosprávny kraj chce zmodernizovať Strednú priemyselnú školu J. Murgaša za viac ako 1,9 mil. eur


Dátum: 18.10.2021

Obrázok k aktualite Banskobystrický samosprávny kraj  chce zmodernizovať Strednú priemyselnú školu J. Murgaša za viac ako 1,9 mil. eur

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravil projekt modernizácie odborného vzdelávania na Strednej priemyselnej škole J. Murgaša (SPŠ) v Banskej Bystrici. Predmetom sú stavebné práce - nadstavba a prístavba existujúcej budovy. Podľa súťažných podmienok zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie celková predpokladaná hodnota prác je 1 929 336,42 eura bez dane z pridanej hodnoty. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, projekt chce župa financovať z prostriedkov IROP s päťpercentným spolufinancovaním zo strany BBSK.

„Cieľom projektu je skvalitnenie a celková modernizácia prostredníctvom inovačných foriem praktickej výučby. Predmetom projektu je zvýšenie atraktivity školy nielen vonkajším vzhľadom, ale predovšetkým skvalitnením novodobých odborných vzdelávacích smerov, ktoré prilákajú väčšie množstvo žiakov,“ uviedla hovorkyňa s tým, že smerovanie bude orientované na digitalizáciu, prostredníctvom odborov inteligentných technológií, elektrotechniky, multimédií, a informačných a sieťových technológií. Podľa súťažných podkladov je v nadstavbe navrhnutých osem špecializovaných učební, modelovňa s ateliérom pre 3D tlač, štyri odborné kabinety, prípravná miestnosť - kuchynka a technická miestnosť.

„V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa predpokladá realizácia projektu od marca 2022 do júna 2023,“ dodala Štepáneková. „Škola urobí všetko pre to, aby rekonštrukčné práce výučbu neovplyvnili. Nadstavba sa týka len jednej časti budovy a v prípade potreby bude presúvať vyučovanie do voľných učební tak, aby čo najmenej utrpel vyučovací proces,“ objasnila možný zásah rekonštrukcie do vyučovacieho procesu hovorkyňa.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici má v stredoslovenskom regióne významné postavenie. Jej takmer storočná tradícia v regióne zanechala významnú stopu v histórii celého Slovenska. Vývoj školy za toto obdobie sa nezastavil, škola má každoročne viac ako 600 žiakov a okolo 150 absolventov v štyroch študijných odboroch - Elektrotechnika, Informačné a sieťové technológie a Multimédiá a aj nový študijný odbor s názvom Inteligentné technológie zameraný na požiadavky digitálnej transformácie a Industry 4.0 ako jedna z mála škôl v SR. „Miera nezamestnanosti absolventov školy jeden rok po ukončení školy býva na základe údajov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny skoro nulová,“ uzavrela Štepáneková.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu