Banská Bystrica získala viac ako 3 milióny eur na výstavbu cyklomosta v Radvani


Dátum: 20.10.2021

Obrázok k aktualite Banská Bystrica  získala viac ako 3 milióny eur na výstavbu cyklomosta v Radvani
Po zrealizovaní prvej cyklotrasy Hušták – Podlavice v roku 2019 priniesla dlhotrvajúca projektová príprava ďalšie výsledky. Banskobystrická samospráva bola úspešná a z Integrovaného regionálneho operačného programu získala 3,1 milióna eur na výstavbu cyklomosta, vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 v Radvani. Je dôležitou súčasťou plánovanej cyklotrasy, ktorá povedie naprieč celým mestom, od mestskej časti Senica, cez Partizánsku cestu, Námestie slobody, Hušták, Radvaň až do Kráľovej, na ktorú už bolo vydané územné rozhodnutie.

„Po zdĺhavých procesoch sa nám podarilo získať viac ako tri milióny eur na vybudovanie dôležitého prepojenia obchodnej a obytnej časti Radvane s priemyselnou, ktoré sú preťaté rýchlostnou cestou. Cyklomost je síce finančne najnáročnejší, ale z hľadiska majetko-právneho vysporiadania išlo o najjednoduchšiu časť plánovanej cyklotrasy. Má slúžiť pre cyklistov i peších a pri rieke Hron v smere do Iliaša sa napojí na cyklistickú cestičku Banská Bystrica – Sliač – Zvolen, ktorú plánuje vybudovať Banskobystrický samosprávny kraj,“ konštatoval v stredu banskobystrický primátor Ján Nosko.

Budúci cyklomost sa bude začínať pri čerpacej stanici obchodného reťazca, smerovať ponad R1 až po predajňu automobilov na Zvolenskej ceste. Cyklisti i peší sa budú môcť následne napojiť na chodník smerujúci popri protipovodňovej ochrane mesta do časti Iliaš. Ide technicky o najnáročnejší prvok plánovaných cyklotrás Hušták – Senica a Hušták – Kráľová, v dĺžke takmer 10 kilometrov, na ktoré mesto získalo územné rozhodnutia. Tie sú aktuálne v štádiu majetko-právneho vysporiadania a projektových prác na dokumentácii pre stavebné povolenie.

Ako tvrdí magistrát, v prípade cyklomosta vyhlási v najbližšom období verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Začiatok výstavby bude závisieť od plynulosti verejnej súťaže a kontroly na ministerstve. Získaný nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 3.112.000 eur. Celkové výdavky projektu sa pohybujú na úrovni približne 3.276.000 eur. Finančná spoluúčasť mesta je zhruba 163.000 eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu