Banská Bystrica z eurofondov obnoví škôlky


Dátum: 23.03.2018

Obrázok k aktualite Banská Bystrica  z eurofondov obnoví škôlky
Dve banskobystrické materské školy (MŠ) čaká od leta rekonštrukcia. V 30 rokov starých MŠ Karpatská a MŠ Strážovská na sídlisku Rudlová-Sásová pribudnú nové triedy, zvýši sa kvalita pobytu najmenších a zrealizujú sa tiež opatrenia potrebné na zníženie spotreby energií. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že mesto pod Urpínom bolo opäť úspešné v eurofondových projektoch.

Škôlka na Strážovskej ulici funguje od roku 1987, na Karpatskej ju uviedli do prevádzky o rok neskôr. Žiadne výraznejšie zásahy sa v nich doposiaľ nezrealizovali. Budovy nie sú zateplené, obvodové konštrukcie sú pôvodné, omietka na viacerých miestach opadá. Dochádza k únikom tepla, čo zvyšuje náklady na ich prevádzku.

 "Kvalitne pripravené projekty nám opäť priniesli úspech v podobe štyroch schválených žiadostí o eurofondy. Vďaka mimorozpočtovým zdrojom a financiám z mestského rozpočtu sa stanú ďalšie dve MŠ bezpečnejšie, modernejšie, funkčnejšie a energeticky i finančne menej náročné. Zároveň v nich stavebnými úpravami vytvoríme nové triedy a ďalšie miesta pre malých predškolákov," konštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Dva projekty financované z Integrovaného regionálneho operačného programu počítajú v oboch škôlkach s vytvorením novej triedy s kapacitou 22 detí, s herňou, spálňou, miestnosťou na prípravu jedál, šatňou pre deti a personál, umyvárňou a toaletami.

"Ďalšie dva schválené projekty z Operačného programu Kvalita životného prostredia sú zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov, v ktorých MŠ sídlia. Stavebné práce budú pozostávať z výmeny okien a dverí, zateplenia fasád, striech, výmeny svietidiel, rekonštrukcie ústredného kúrenia a teplej vody, vybudovania bezbariérových prístupov, výmeny podláh. Nové triedy zariadime novým detským nábytkom," doplnil prednosta magistrátu Martin Adamec.

Na projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti škôlok predstavuje nenávratný finančný príspevok 985.000 eur. V rámci spolufinancovania vyčlenila samospráva z mestského rozpočtu ďalších 51.805 eur. Na rozšírenie kapacít MŠ získalo mesto 815.000 eur, jeho spoluúčasť má byť 40.740 eur.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu