BANSKÁ BYSTRICA: Mesto vďaka schválenému projektu zvýši ochranu verejného zdravia


Dátum: 23.01.2023

Obrázok k aktualite BANSKÁ BYSTRICA: Mesto vďaka schválenému projektu zvýši ochranu verejného zdravia
Banskobystrická samospráva nakúpi potrebné materiálno-technické vybavenie, akými sú čističky vzduchu, zariadenia na dezinfekciu priestorov, termokamery, respirátory či rukavice. Cieľom je ochrana zdravia obyvateľov a zabezpečenie prevencie. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová, špecializované pomôcky budú v priebehu roka dodané na základné školy, škôlky, mestský úrad, ale napríklad aj do historickej Radnice na Námestí SNP. Na tento projekt mesto získalo nenávratný finančný príspevok viac ako 530-tisíc eur. Vybavenie bude rovnako súčasťou obecných úradov, kultúrnych domov či domov smútku v priľahlých 14 obciach, ktoré spolu s Banskou Bystricou tvoria funkčnú mestskú oblasť.

„Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý bol schválený v plnej výške 530 141,63 eur. Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Spolufinancovanie samosprávy na úrovni päť percent predstavuje sumu vo výške 27 902,18 eur,“ uviedol vedúci oddelenia implementácie projektov na mestskom úrade v Banskej Bystrici Vladimír Brieda.


Čistenie a dezinfekcia vzduchu, povrchov v spoločných priestoroch, dezinfekcia rúk pomocou stojanových bezdotykových dávkovačov či detekovanie potenciálnych nositeľov vírusov pomocou merania teploty prostredníctvom termokamery sú bezpečné a spoľahlivé metódy, ktorými možno zabrániť šíreniu ochorení. „Kombináciou týchto postupov vytvoríme bezpečnejší priestor vo verejných budovách mestskej funkčnej oblasti. Tým, že ide aj o školské zariadenia, očakávame podstatné zníženie chorobnosti u detí, ktorá nielen na Slovensku, ale aj vo všetkých európskych krajinách dosiahla v uplynulom období nebývalé rozmery. Na aktuálnej chorobnosti detí v predškolskom veku sa podieľa nízka zaočkovanosť proti chrípke a nepriamo aj vplyv protipandemických opatrení,“ konštatoval primátor Ján Nosko.

V ostatných dvoch rokoch trávili deti pre rôzne obmedzenia menej času v kolektívoch a rolu zohráva aj ich imunitná nezrelosť či fyziologické danosti dýchacích ciest. Nákupom materiálno-technického vybavenia a obstaraním prístrojovej i zdravotníckej techniky sa zabezpečí prevencia a včasná diagnostika koronavírusu, zvýši sa odolnosť, ako aj hygienická úroveň prostredia.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu