Bánovce nad Bebravou chcú vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti


Dátum: 07.01.2020

Obrázok k aktualite Bánovce nad Bebravou chcú vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Mesto Bánovce nad Bebravou sa plánuje zapojiť do výzvu č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Hlavným zámerom projektu je rozšíriť zdravotnícku infraštruktúru v meste Bánovce nad Bebravou vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len CIZS) s prioritným zmeraním na zvýšenie efektivity poskytovaných služieb primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v meste a jeho spádovej oblasti. Objekt CIZS bude situovaný na Farskej ulici (areál bývalého Klubu dôchodcov) v Bánovciach nad Bebravou. Predpokladaný rozpočtový náklad na vybudovanie CIZS predstavuje 1 054 000,00 €.

Cieľom projektu CIZS je posilnenie postavenia a rozšírenie kompetencii všeobecných lekárov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, aby väčšina zdravotnej starostlivosti bola poskytovaná už na primárnej úrovni. CIZS bude poskytovaná primárna ambulantná zdravotná starostlivosť v nasledujúcim rozsahu:

  • ambulancia všeobecná pre dospelých,
  • ambulancia všeobecná pre deti a dorast,
  • ambulancia špecializovaná gynekologická,
  • ambulancia špecializovaná zubno- lekárska.

V CIZS bude taktiež sídliť denné centrum pre seniorov a klub dôchodcov.


Skočiť na hlavné menu