B. Bystrica: Nové ultrasonografy zlepšujú diagnostiku na covidových oddeleniach


Dátum: 22.12.2021

Obrázok k aktualite B. Bystrica: Nové ultrasonografy zlepšujú diagnostiku na covidových oddeleniach

Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici začiatkom roku uspela so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  z fondov EÚ a s projektom „Vybavenie FNsP FDR BB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19“ získala prostriedky na zmiernenie dopadov pandémie v hodnote 2 023 240 EUR.

 

Som veľmi rada, že vďaka skúsenému tímu sa nám podarilo predložiť úspešný projekt.  Vďaka získaným finančným prostriedkom sme mohli zaobstarať neobvyklé množstvo zdravotníckej techniky, ktorá nám významne pomohla zabezpečiť a skvalitniť liečbu o pacientov s ochorením Covid-19 a do budúcna udržať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo viacerých odbornostiach „bielej medicíny, “ uviedla Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

 

Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacity FNsP FDR BB v zdravotníckom systéme a zabezpečenie ochrany verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

Na základe analýzy potrieb nemocnice počas prvých mesiacov pandémie COVID-19 identifikovali ako nevyhnutné zabezpečiť vybavenie nemocnice zdravotníckou technikou a laboratórnym vybavením pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19.

A zároveň pokryť zvýšenú potrebu ochrany zdravia zdravotníckeho personálu využitím OOPP v rámci samotnej nemocnice a v tom čase prevádzkovaných dvoch MOM; a tak zabezpečiť ochranu verejného zdravia.

 

  • 1 ks automatizovaný systém pre RT-PCR laboratórnu diagnostiku COVID-19
  • 5 ks digitálne mobilné skiagrafické RTG zariadení
  • 15 ks prenosné ultrazvukové sonografické prístroje
  • 15 ks anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií (UPV)
  • 1 ks monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu ako nadstavba UPV
  • 45 000 ks respirátor FFP2

 

Všetky prístroje a vybavenie sú už na oddeleniach a lekári ich využívajú v prospech pacientov.

 

V roku 2022 budú v rámci projektu ešte realizované:

  • 1ks automatizovaný náterový a farbiaci automat a digitálna morfológia pre Centrálny laboratórny komplex
  • 7 ks prenosných ultrazvukových sonografických prístrojov

Skočiť na hlavné menu