Audiovizuálne archívy predstavujú nedoceniteľné dedičstvo, upozorňuje UNESCO


Dátum: 27.10.2018

Obrázok k aktualite Audiovizuálne archívy predstavujú nedoceniteľné dedičstvo, upozorňuje UNESCOAudiovizuálne archívy zachytávajú dejiny, príbehy zo života a kultúry národov celého sveta. Predstavujú nedoceniteľné dedičstvo, ktoré je potvrdením našej kolektívnej pamäti a vzácnym zdrojom poznania v tom, ako odráža kultúrnu, spoločenskú a jazykovú rozmanitosť rôznych spoločenstiev. Uviedla to Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) pri príležitosti Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva, ktorý pripadá na 27. októbra.

Tohtoročný Svetový deň audiovizuálneho dedičstva tematicky zahŕňa pohyb a všetko meniace sa a ponúka viacero aktivít založených na zachovaných archívnych audiovizuálnych dokumentoch. A všetky tieto dokumenty odporúča odovzdať nasledujúcej generácii.

UNESCO tradične vyzýva pracovníkov audiovizuálnych archívov, aby sa 27. októbra pripojili k oslavám Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva. Zároveň UNESCO odporúča prezentáciou časti audiovizuálnych fondov upozorniť verejnosť na hodnoty tohto dedičstva.

Filmové štúdiá, televízne a rozhlasové stanice predstavujú oporu moderného sveta zaznamenávaním najdôležitejších momentov súčasnosti. Audiovizuálne dokumenty predstavujú dedičstvo ľudstva v podobe zaznamenaných aktualít, reklám, snímok a záznamov o udalostiach a ľuďoch aj s ich symbolickým významom.

Dňa 27. októbra 1980 účastníci 21. Generálnej konferencie UNESCO schválili Odporúčanie na zachovanie a konzervovanie filmového obrazového záznamu. Išlo o prvý medzinárodný nástroj, ktorým sa vyhlásili kinematografické a televízne archívy za prostriedky kultúrneho a historického významu.

UNESCO na 33. zasadnutí svojej Generálnej konferencie v roku 2005 schválilo rezolúciu, v ktorej vyhlásilo 27. október za Svetový deň audiovizuálneho dedičstva s tým, aby sa predchádzalo poškodeniu či zničeniu tohto dedičstva. Dokument o tom organizácia prijala v roku 2006 vo svojom sídle v Paríži.

Prvýkrát sa Svetový deň audiovizuálneho dedičstva slávil 27. októbra 2007.

Zdroj. TASR
Skočiť na hlavné menu