Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom v Nitre


Dátum: 08.09.2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF NSK a Úradom pre verejné obstarávanie Vás pozývajú na seminár:

Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom

Dátum konania: 08.09.2020 (utorok)

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4 Nitra, prednášková miestnosť – Kongresová sála

Cieľom seminára je pomôcť sociálnym podnikom a samosprávam rozbehnúť úspešnú spoluprácu pri nákupe tovarov a služieb tak, aby úspešnými dodávateľmi boli registrované sociálne podniky z daného kraja. Súčasťou programu bude predstavenie stálych pracovísk ÚVO v regiónoch a ukážky dobrých príkladov z praxe. Podrobnejší, plánovaný program nájdete v pozvánke na podujatie.

Na seminár je nutné prihlásenie prostredníctvom elektronického formulára – záväzne do 31.8.2020.

V prípade, že sa po prihlásení nebudete môcť seminára zúčastniť, prosíme doručiť informáciu o náhradníkovi alebo o uvoľnení Vašej rezervácie pre iných záujemcov.

Aktuálne platné  opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19 obmedzili kapacitu účastníkov, prosíme preto, aby sa seminára zúčastnil jeden poverený zástupca Vašej spoločnosti.

Program seminára 


Skočiť na hlavné menu