Aplikácie a softvér pre deti s autizmom


Dátum: 19.03.2021

Obrázok k aktualite Aplikácie a softvér pre deti s autizmom
Názov: Aplikácie a softvér pre deti s autizmom
ITMS kód: 312041U467
appka
Krátky popis: Tento projekt je zameraný na ľudí trpiacich autizmom, ktorí nemajú vyvinutú schopnosť reči. Slovo je pre nich priveľmi abstraktné-nevidia ho, necítia ho, nemôžu ho chytiť, môže byť viacvýznamové. To však nemusí nutne znamenať, že nemôžu komunikovať. Vieme, že dieťa s autizmom vizuálne informácie spracúva veľmi rýchlo, že pre neho vidieť znamená vedieť. Cieľom projektu je vývoj aplikácií na dve najrozšírenejšie mobilné platformy a softvér pre počítač. Aplikácie a softvér pre počítač poskytnú digitálnu interaktivitu s obrázkami pre deti s rôznym stupňom autizmu pre rôzne životné situácie. Aplikácie a softvér budú zadarmo a verejne dostupné. Výsledky projektu umožnia špecifickú a cielenú podporu pre skupinu obyvateľstva, čím sa podporí eliminácia príčin sociálneho vylúčenia a diskriminácie čo je jeden zo špecifických cieľov OP ĽZ. Budú to nové inovatívne softvérové riešenia na Slovensku.
Výsledkom projektu je bezplatná aplikácia s názvom AuKid dostupná v obchodoch s aplikáciami (momentálne prebieha registrácie). Je vyvinutá pre všetky najrozšírenejšie OS: iOS, Android a Windows. Táto aplikácia je určená na rozvoj komunikačných zručností detí s poruchou autistického spektra alebo inými vývinovými poruchami. Pomáha rodinám vytvoriť účinné komunikačné stratégie tak, aby sa predchádzalo nedorozumeniam a frustráciám.
Aplikácia obsahuje špeciálne navrhnuté ozvučené karty v rôznych kategóriách. Každá karta povoľuje farebnú úpravu, či úpravu zvukovej stopy pre správnu výslovnosť. Aplikácia taktiež dáva možnosť vytvorenia vlastných kategórií, či výroby kariet z vlastných obrázkov a fotografií a tým umožňuje čo najviac personalizovať prostredie potrebám dieťaťa. Dieťa bude mať možnosť zdokonaliť si a rozvíjať komunikačné zručnosti prepojením obrázku, písaného slova a zvukového záznamu. Naučí sa spájať karty do viet a tým lepšie a presnejšie vyjadriť svoje potreby. Možnosť zvukového nahrávania umožňuje zachovanie správnej výslovnosti i gramatických jedinečností jazyka.
Aplikácia rozlišuje rozhranie dieťaťa a rodiča. Rodič nastavuje rozsah funkcií podľa schopností dieťaťa. Taktiež vie vyrobiť časový harmonogram, ktorý naučí dieťa samostatne vykonávať rutinné úkony ako napr. ranná hygiena a tak pomáha dieťaťu s vývinom sekvenčnej pamäte.
Samozrejmosťou je i kategória s prednastavenými frázami, ktoré vie dieťa použiť i pri najvyššom stupni rozrušenia a prináša dieťaťu rýchlu možnosť úniku zo stresujúcej situácie.
Aplikácia dáva taktiež možnosť tlače kariet, ktoré rodina môže využívať v prípadoch, keď sú elektronické zariadenia nedostupné. Dieťa sa tak aktívne zoznamuje s obrázkami a ich významom. Urýchli mu to vývin komunikačných zručností i následné používanie aplikácie.
www.naseslnko.sk
Prijímateľ:  NAŠE SLNKO, o.z., Estónska 5202/28, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice,
Celkové oprávnené náklady projektu:  93 139,92 Eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   75 530,90 Eur zdroj EÚ, 8 295,03 Eur ŠR
Vlastné zdroje: 9 313,99 Eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 2/12/2019 – 31/01/2021
appka1
 
 
Skočiť na hlavné menu