Analytici Úradu vlády SR získali uznanie odborníkov European Public Choice Society


Dátum: 22.01.2016

Obrázok k aktualite Analytici Úradu vlády SR  získali uznanie odborníkov European Public Choice Society
   Niekoľkomesačné výskumné úsilie oddelenia analýz Centrálneho koordinačného orgánu pôsobiaceho na Úrade vlády SR  bude zavŕšené možnosťou prezentovať výsledky svojej práce na medzinárodnej ekonomickej konferencii European Public Choice Society. Konferencia sa bude konať na prelome marca a apríla tohto roku v nemeckom Freiburgu. Poprední odborníci tu pravidelne  diskutujú o najaktuálnejších ekonomických a politických témach, ktoré hýbu globálnym dianím. V procese výberu príspevkov na konferenciu tak novovzniknutý tím analytikov na Úrade vlády SR obstál v konkurencii skúsených medzinárodných výskumníkov z vládneho, mimovládneho ako aj akademického sektora.
    Vo svojej štúdii analytici formulujú metodológiu, ktorá umožní merať hospodárske dopady príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na regióny EÚ, ako aj prínos z ekonomickej integrácie v rámci jednotného trhu EÚ na nové členské štáty vrátane Slovenska. Predbežné výsledky štúdie ukazujú, že  obidva faktory, tak prostriedky z EŠIF ako aj prínos zo samotnej ekonomickej integrácie, majú dôležitý dopad na hospodársky rast regiónov členských štátov EÚ. V rámci diskusie sa na konferencii očakávajú nové myšlienky, ktoré budú následne využité v rámci intenzívneho výskumu. Jeho výsledkom bude komplexná štúdia,  ktorej cieľom je analýza vplyvu EŠIF  na hospodársky rast regiónov v EÚ počas posledných troch programových období. 
   Oddelenie analýz  CKO Úradu vlády SR  sa touto svojou štúdiou zaraďuje  medzi medzinárodných odborníkov ovplyvňujúcim hlavný diskusný prúd v rámci programovania a implementácie EŠIF.
 
Skočiť na hlavné menu