Alokácia eurofondov pre potravinárov sa zvyšuje na 240 mil. eur


Dátum: 15.11.2022

Obrázok k aktualite Alokácia eurofondov pre potravinárov sa zvyšuje na 240 mil. eur
Alokácia eurofondov na investície pre potravinárov sa zvyšuje na 240 miliónov eur. Informoval o tom v utorok na pôde Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO), za účasti generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa, predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emila Macha a prezidenta Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Daniela Poturnaya. Agrorezort sa podľa Vlčana zároveň rozhodol pre poľnohospodárov v špeciálnej rastlinnej výrobe vyhlásiť výzvu vo výške 50 miliónov eur.

"Rozhodli sme sa zvýšiť alokáciu na uspokojenie potrieb potravinárov zo 170 na 240 miliónov eur. Ide o výzvu podopatrenia 4.2. Do nej sa prihlásilo viac ako 600 potravinárov. Vyhodnotili sme všetky projekty a zistili sme, že 500 žiadateľov spĺňa minimálne kritériá na to, aby boli oprávnení získať podporu. Je to vlastne obraz o aktuálnej veľkosti investičného dlhu. Dnes teda prijímame rozhodnutie, že celý investičný dlh bude odstránený s uvedenou masívnou podporou do potravinárstva vo výške takmer štvrť miliardy eur. Ide o historicky najväčšiu pomoc, nielen do potravinárstva, ale celkovo do agropotravinárskeho sektora od vzniku SR," priblížil Vlčan.

Zvýšenie alokácie sa podľa jeho slov netýka pekárenského odvetvia, z ktorého prišli žiadosti o podporu len za 31 miliónov eur, hoci alokácia pre toto odvetvie je 35 miliónov eur.        

"Druhá dobrá správa je pre poľnohospodárov, kde sme sa rozhodli vyhlásiť novú výzvu v rámci podpopatrenia 4.1, s alokáciou 50 miliónov eur, s rozšírenými katalógmi, aj pre oblasť tzv. zakrytých plôch, takže skleníky, fóliovníky, sklady pre zeleninu, stroje pre vinohradníctvo, stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu, závlahy, čerpadlá, ovocinársku techniku," podčiarkol agrominister. Výzva bude otvorená od 2. januára do začiatku apríla 2023.

Podľa Kissa PPA vo výzve pre potravinárov vie uspokojiť minimálne 500 zo 600 prihlásených žiadateľov, ktorí splnili minimálne požiadavky výzvy.

"Všetky prostriedky (z výzvy) majú byť použité na investície - na zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu na Slovensku, na lepšiu energetickú účinnosť použitých technológií. Je to investícia do budúcnosti, nie sú to prevádzkové prostriedky, ktoré by sa mohli 'prejesť'. Z našej strany je absolútna podpora tohto kroku. Je vo všetkých ohľadoch pozitívny. Veľmi oceňujeme podporu zo strany agroministerstva," podčiarkol Poturnay.

Trend schvaľovania podpôr zo strany agroministerstva je podľa Machových slov dobrý. "Súčasný trend je nasadený veľmi dobre, v porovnaní s tým, ako poľnohospodárstvo a potravinárstvo za posledných 15 až 20 rokov chátralo. Aj s trendom rozpočtu (pre poľnohospodárstvo) na budúci rok môžeme byť spokojní. Za nás sú spomínané výzvy pozitívnou správou," doplnil Macho. Zvýšenie prostriedkov je podľa neho "vecou, ktorú treba oceniť".

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu