Aktuálne vyhlásené vyzvania


Dátum: 28.02.2017

Obrázok k aktualite Aktuálne vyhlásené vyzvania

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28. februára 2017 vyzvanie na národný projekt PROCESNO-ORGANIZAČNÝ AUDIT MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ REZORTU SPRAVODLIVOSTI A AUDIT VÝKONU SÚDNEJ MOCI s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2:

Vyzvanie na národný projekt PROCESNO-ORGANIZAČNÝ AUDIT MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ REZORTU SPRAVODLIVOSTI A AUDIT VÝKONU SÚDNEJ MOCI (DOCX, 127 kB)

Prílohy:

1. Formulár ŽoNFP (DOCX, 112 kB)

2. Príručka pre žiadateľa (ZIP, 1 MB)

3. Zoznam merateľných ukazovateľov (DOCX, 84 kB)

4. Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP (DOCX, 80 kB)

5. Identifikácia synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (DOCX, 109 kB)

6. Kritériá pre výber projektov (DOCX, 102 kB)

7. Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov (DOCX, 89 kB)

8. Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5 (DOCX, 125 kB)

 


Skočiť na hlavné menu