Aktualizovaná Zmluva o NFP k výzve OPII-VA/DP/2021/10.1-01


Dátum: 26.05.2022

Obrázok k aktualite Aktualizovaná Zmluva o NFP k výzve OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Vážení žiadatelia o NFP,

dnes (26.5.2022) bola zverejnená aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP vrátane jej príloh k Výzve na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01.

Aktualizovanú Zmluvu o NFP nájdete priamo pri výzve:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp2021101-01/
Skočiť na hlavné menu