Aktualizovaná verzia č. 10.1 „Príručky pre odborných hodnotiteľov IROP“.


Dátum: 01.07.2020

Obrázok k aktualite Aktualizovaná verzia č. 10.1 „Príručky pre odborných hodnotiteľov IROP“.
V rámci aktualizovanej verzie PpOH boli na základe zistení a odporúčaní z certifikačného overovania aktualizované prílohy č. 2 až č. 25B, pričom bol pri kritériu č. 4.2 doplnený text za oblasť posudzovania hospodárnosti výdavkov.

PpOH verzia 10_1 so SZ.zip

Skočiť na hlavné menu