Aktualizácia vzoru Zmluvy o NFP pre SO – MV SR


Dátum: 16.02.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia vzoru Zmluvy o NFP pre SO – MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle www.op-kzp.sk zverejnilo aktualizovanú verziu vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP pre SO – MV SR, platnú od 16.02.2021.

 

Zmluvu o poskytnutí NFP spolu s prílohami nájdete na dokumenty/Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.


Skočiť na hlavné menu