Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev


Dátum: 30.09.2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle druhú aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie marec 2015 – február 2016, ktorú nájdete v časti http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/.
Skočiť na hlavné menu