Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35


Dátum: 18.03.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Aktualizácia č.3 výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (zip, 5.66 Mb, 125x)

 
Skočiť na hlavné menu