Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní pre územie UMR Banská Bystrica, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22


Dátum: 12.12.2018

Obrázok k aktualite Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní pre územie UMR Banská Bystrica, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22
Aktualizácia č. 2 výzvy : IROP-PO2-SC223-2017-22 (zip, 6.79 Mb, 2x)
Skočiť na hlavné menu