Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35


Dátum: 07.02.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (zip, 5.67 Mb, 14x)

Skočiť na hlavné menu