Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36


Dátum: 12.12.2018

Obrázok k aktualite Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36 (zip, 7.66 Mb, 7x)
Skočiť na hlavné menu