Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35


Dátum: 12.12.2018

Obrázok k aktualite Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Aktualizácia č. 1 výzvy ROP-PO2-SC221-2018-35 (zip, 7.75 Mb, 25x)
Skočiť na hlavné menu