Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním sy


Dátum: 09.07.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním sy
Aktualizácia č. 9 výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (zip, 6.87 Mb, 83x)
Skočiť na hlavné menu