Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14


Dátum: 13.04.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Aktualizácia č. 8 výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (zip, 6.71 Mb, 22x)
Aktualizácia č. 8 výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (pdf, 482.71 Kb, 23x)

Skočiť na hlavné menu