Aktualizácia č. 7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13


Dátum: 29.05.2020

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Aktualizácia č. 7 výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (zip, 6.62 Mb, 25x)
Skočiť na hlavné menu