Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34


Dátum: 25.05.2020

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34
Aktualizácia č. 6 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 (zip, 7.48 Mb, 24x)

Skočiť na hlavné menu