Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35


Dátum: 11.09.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Aktualizácia č. 5 výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (zip, 6.99 Mb, 12x)
Skočiť na hlavné menu