Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48


Dátum: 29.09.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
Aktualizácia č. 4 IROP-PO1-SC121-2019-48 (zip, 8.62 Mb, 6x)
Aktualizácia č. 4 k 48. výzve pre SC 121 (pdf, 349.82 Kb, 10x)
Skočiť na hlavné menu