Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22


Dátum: 21.05.2020

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22
Aktualizácia č. 3 výzvy : IROP-PO2-SC223-2017-22 (zip, 6.67 Mb, 24x)
Skočiť na hlavné menu