Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73


Dátum: 15.12.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 (zip, 8.59 Mb, 27x)
Skočiť na hlavné menu