Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48


Dátum: 29.01.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 (zip, 9.03 Mb, 4x)
Skočiť na hlavné menu