Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57


Dátum: 19.05.2022

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 (PDF, 413.05 KB)
 
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 (ZIP, 9.02 MB)
 

Skočiť na hlavné menu