Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87


Dátum: 20.05.2022

Obrázok k aktualite  Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 (ZIP, 9.42 MB)
Skočiť na hlavné menu