Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34


Dátum: 19.02.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 (zip, 4.69 Mb, 32x)
Skočiť na hlavné menu