Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47


Dátum: 30.09.2020

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC223-2019-47 (zip, 8.12 Mb, 6x)
Skočiť na hlavné menu