Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2021-83


Dátum: 20.05.2022

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2021-83
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO1-SC121-2021-83 (ZIP, 9.27 MB)
Skočiť na hlavné menu