Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov ...kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16


Dátum: 25.05.2020

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov ...kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Aktualizácia č. 10 výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (zip, 6.79 Mb, 23x)
Skočiť na hlavné menu