Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kó


Dátum: 09.07.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kó
Aktualizácia č.10 výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (zip, 7.33 Mb, 53x)
Skočiť na hlavné menu