AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV


Dátum: 26.01.2022

Obrázok k aktualite AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritnú os 7: REACT-EÚ vydáva Aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO7-SC77-2021-OH1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Bližšie informácie nájdete TU.

Skočiť na hlavné menu