Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63,


Dátum: 09.03.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63,
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63 (rar, 2.73 Mb, 17x)
Skočiť na hlavné menu