Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67


Dátum: 19.07.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 (zip, 10.15 Mb, 54x)
Skočiť na hlavné menu