Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48


Dátum: 12.07.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 (zip, 7.61 Mb, 5x)
Skočiť na hlavné menu