Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90


Dátum: 20.05.2022

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO7-SC75-2022-90 (ZIP, 10 MB)
Skočiť na hlavné menu