Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO7-SC71-2021-77


Dátum: 02.12.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO7-SC71-2021-77
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77 (zip, 8.87 Mb, 9x)

Aktualizácia č. 1 k výzve IROP-PO7-SC71-2021-77 (pdf, 350.42 Kb, 19x)
Skočiť na hlavné menu