Aj Prešovskému samosprávnemu kraju pomôžu nové eurofondy


Dátum: 08.06.2023

Obrázok k aktualite Aj Prešovskému samosprávnemu kraju pomôžu nové eurofondy
Veľká šanca pre Slovensko aj pre Prešovský kraj. Nové eurofondy prinášajú pozitívnu novinku pre rozvoj regiónov, ktoré budú priamo rozhodovať o vyše 2 miliardách eur z takmer 13-miliardovej alokácie Programu Slovensko. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Prešove to zdôraznil minister investícií Peter Balík.

„Slovensko stojí pred veľkou šancou posunúť sa výrazne vpred. Túto šancu predstavujú nové eurofondy. Novinkou je, že dávame oveľa viac priestoru a aj zodpovednosti regiónom. Kraje, mestá a obce najlepšie vedia, aké problémy ich najviac trápia, kam potrebujú investovať. Budú mať preto možnosť sami si určiť, ako použijú prostriedky z Európskej únie. Konkrétne budú môcť takto rozhodnúť o vyše 2 miliardách eur z takmer 13-miliardovej obálky Programu Slovensko,“ povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

Celý tento proces bude fungovať prostredníctvom integrovaných územných investícií, o ktorých v každom kraji rozhodujú Rady partnerstva. Tvoria ich zástupcovia samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládne organizácie, podnikatelia, cirkvi...) a zástupcovia území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Regióny môžu prostredníctvom integrovaných územných investícií rozhodovať o sume 2,13 miliardy eur.

Pre celý región Prešovského samosprávneho kraja je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov takmer 300 miliónov eur. Ďalších 60 miliónov eur je určených pre Územie udržateľného mestského rozvoja Prešov, 44 miliónov pre Územie udržateľného mestského rozvoja Poprad-Svit-Kežmarok a 20 miliónov eur pre Územie udržateľného mestského rozvoja Humenné.

Program Slovensko predstavuje historickú reformu čerpania eurofondov na Slovensku. Šesť hlavných operačných programov sa v ňom spojilo do jedného, s jednotnou metodikou a jednotnými pravidlami pre verejné obstarávanie.

V novom programovom období je pre Slovensko z európskych fondov vyčlenená suma 12,59 miliardy eur. Najvyššia alokácia je určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy (opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc...) sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý predstavuje sumu 441 mil. eur. Už v tomto roku sa z Programu Slovensko plánujú výzvy za vyše 5 miliárd eur. Prešovský kraj sa bude môcť v roku 2023 zapojiť do 28 plánovaných výziev v objeme 622 miliónov eur.
„Prvé výzvy, ktoré vyhlásime z Programu Slovensko v najbližších týždňoch, budú zamerané na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a športovísk a podporu odborného vzdelávania,“ uviedol minister Balík.

Na konferencii v Prešove sa hovorilo aj o dočerpaní prostriedkov z dobiehajúceho programového obdobia. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), sa žiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja mohli zapojiť do viac ako 50 vyhlásených výziev. Išlo napríklad o výzvy na dobudovanie vodovodov a kanalizácií, modernizáciu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, modernizáciu vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy, ale aj na zvýšenie kapacity materských škôl a zlepšenie vybavenia odborných škôl. Z programu IROP sa v Prešove napríklad zmodernizoval prestupný uzol na Masarykovej ulici, kde sa zrekonštruovali podchod, zastávky MHD a vozovka a vybudovali sa stojany na bicykle. Obec Petrovany si zasa zmodernizovala a vybudovala odborné učebne.

Veľkou pomocou pre regióny v dobiehajúcom programovom období je tiež výzva za 127 miliónov eur pre samosprávy, ktoré prijali utečencov z Ukrajiny. Financie na kompenzáciu svojich nákladov z tejto výzvy získalo takmer 1 500 miest a obcí po celom Slovensku. Na území Prešovského samosprávneho kraja to bolo 267 obcí, ktoré si spolu rozdelia takmer 15 miliónov eur.


„Pred nami je veľmi náročná úloha – zachrániť 4,3 miliardy z eurofondov v dobiehajúcom programovom období. Naše ministerstvo zodpovedná za regionálny program IROP, v ktorom sme prijali viaceré zásadné opatrenia, ktoré zrýchlia čerpanie. Na pomoc regiónom s migračnou krízou pôjde 240 miliónov eur, na pomoc domácnostiam pri energokríze 76 miliónov a financovanie vybraných projektov, na ktoré doľahlo zvýšenie cien stavebných materiálov, môžeme navýšiť až o 20 %,“ vymenoval Peter Balík a dodal, že v hre je tiež fázovanie projektov, keď sa časť projektu bude financovať z dobiehajúceho obdobia a druhá časť z nových eurofondov.
„Už v najbližších týždňoch začnú odchádzať vďaka týmto opatreniam platby a čerpanie programu IROP poskočí o viac ako 100 miliónov eur. Spomedzi všetkých operačných programov máme najlepšiu prognózu, zazmluvnenosť máme vysoko nad 100 %. Na to, aby sme eurofondy v našom programe zachránili, sme tiež nasadili všetky odborné kapacity. Sme denno-denne v kontakte s prijímateľmi a hľadáme riešenia, ako im pomôcť s projektmi a zrýchliť procesy, aby sme to stihli do konca roka. Chceme byť ministerstvom samospráv, regióny musia cítiť našu silnú podporu,“ doplnil Balík.
Rozvoju Prešovského samosprávneho kraja pomáha aj cezhraničná spolupráca podporovaná z programu Interreg Poľsko – Slovensko, z ktorého sa v dobiehajúcom programovom období podporilo doteraz 41 projektov za viac ako 36 miliónov eur. Vďaka tomuto programu sa v Prešovskom kraji  vybudovalo, zmodernizovalo alebo označilo takmer 600 kilometrov cyklistických ciest a turistických chodníkov a zrekonštruovalo či zrenovovalo vyše 70 kilometrov ciest II. a III. triedy. Zmodernizovalo sa napríklad aj cestné spojenie Prešov – Bardejov – Gorlice. V novom programovom období je v programe Interreg Poľsko – Slovensko vyčlenená suma 130 miliónov eur.
Okrem toho sa projekty na území Prešovského kraja môžu uchádzať aj o podporu z programu NEXT. V programe, do ktorého sú zapojené prihraničné regióny Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska, je na nové programové obdobie vyčlenených 73 miliónov eur. Z minulého programového obdobia sa na slovensko-ukrajinskom pohraničí podporil projekt Karpatská mobilita, vďaka ktorému vzniknú dva cyklochodníky – na slovenskej strane Poloniny trail a na ukrajinskej Užanský trail. Zrekonštruuje sa viac ako 27 km cyklochodníkov a vybudujú sa prvky cykloinfraštruktúry, ako inteligentné cykloprístrešky či oddychové zóny.
Minister Balík na konferencii v Prešove pripomenul, že žiadatelia o eurofondy či dotácie môžu využívať aj pomoc Regionálnych centier, ktoré MIRRI SR minulý rok zriadilo vo všetkých krajských mestách.
 
 
Skočiť na hlavné menu