Výzvy na odborných hodnotiteľov


Dátum: 31.05.2018

Obrázok k aktualite Výzvy na odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí:

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.
 

Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk. Všetky podmienky sú súčasťou zverejneného dokumentu a jeho príloh.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.5.2018

Typ výzvy: otvorená

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Príloha č. 1a Žiadosť (nepodnikateľské subjekty)

Príloha č. 1b Žiadosť (podnikateľské subjekty)

Príloha č. 2 Definičný rámec znalostných oblastí OH
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier

Dlhodobé strategické programy 

Príloha č. 1 Žiadosť Výzvy na odborných hodnotiteľov teaming


Skočiť na hlavné menu