Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.sk


Dátum: 18.07.2016

Obrázok k aktualite Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.sk
Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo aktualizované o nasledovný oznam:
 
Uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne
http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/uzavretie-vyzvy-s-kodom-opkzp-po1-sc141-2016-14-zameranej-na-znizovanie-emisii-znecistujucich-latok-zo-zdrojov-znecistovania-ovzdusia-v-kosickom-regione/

Skočiť na hlavné menu