Zámery národných projektov


Dátum: 03.04.2018

Obrázok k aktualite Zámery národných projektov
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným VI. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH, na ktorom Monitorovací výbor pre OP RH schválil návrhy zámerov národných projektov, schválený Zámer národného projektu č. 2: Zabezpečovanie výkonu činnosti národného korešpondenta a schválený Zámer národného projektu č. 3: Národná informačná a propagačná kampaň na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry.

Národná informačná a propagačná kampaň na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry


Skočiť na hlavné menu